Feldenkraisova® metoda

 

Feldenkraisova® metoda somatického vzdělávání (FM) je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako zdroj k procesu učení. Díky schopnosti lidského mozku se celý život přetvářet můžeme v jakémkoli věku využívat proces organického učení nejen ke zlepšování kvality pohybového spektra a odstranění řady obtíží a neduhů, ale i k rozvíjení svého celkového potenciálu. Změny na úrovni pohybu se promítají do všech aspektů života včetně vnímání, prožívání a myšlení. Feldenkraisova® metoda napomáhá  změnit celkovou kvalitu života a vystoupit z  navyklých vzorců a omezujících stereotypů nejen v pohybu. 

 

Přínosy metody

 •  zlepšení životního pocitu i celkové kvality života

 •  pocit lehkosti a uvolnění

 •  zlepšení vzpřímeného postoje a dýchání 

 •  snížení bolesti a pohybových omezení

 •  zlepšení flexibility, koordinace a rovnováhy

 •  zvýšení vitality a efektivnější nakládání s energií

 •  lehkost a eleganci pohybu

 •  kvalitnější kinestetické vědomí

 •  prevence proti opotřebení pohybového systému

 •  zlepšení sportovních výkonů

 •  rozvoj uměleckých dovedností

 •  zlepšení mentálních schopností a soustředění

 •  porozumění psychosomatickým souvislostem

 •  nové strategie pro zvládání stresu

 •  porozumění tomu, jak probíhá proces učení a jak se mohu efektivně učit v různých oblastech života
   

Komu je Feldenkraisova® metoda určena

Feldenkraisova® metoda je určena pro každého nezávisle na věku i fyzické kondici, kdo chce objevovat nové kvality v pohybu i v životě. Feldenkrais® je celosvětově vyhledáván tanečníky, muzikanty, herci, sportovci, pedagogy, terapeuty a profesionály, kteří se zabývají pohybem, hlasem a péčí o zdraví. Jeho účinky si pochvalují lidé, kteří trpí chronickými bolestmi a tenzí, pohybovými omezeními i důsledky civilizačních chorob, stejně jako lidé, kteří usilují o zlepšení kvality svého života. Přináší pozitivní změny u osob s vývojovými, psychickými a neurologickými obtížemi. Využívá se také u dětí se speciálními potřebami.
 

Feldenkraisova® metoda existuje ve dvou modifikacích: v podobě individuálních lekcí (Functional Integration®) a skupinových lekcí (Awareness Through Movement®).

Awareness Through Movement® (ATM) - Pohybem k sebeuvědomění 
Lekce ve skupině

Při skupinových lekcích provází lektor klienty slovně sekvencemi pomalých, nenáročných a jemných pohybů a směřuje jejich pozornost k různým aspektům pohybu. Důraz není kladen na výkon, ale na prožitek pohybu a rozvíjení kinestetického vědomí. Zdánlivě nenápadné pohyby přinášejí výrazné změny ve vnímání a vědomí sebe sama i okolí a v  kvalitě pohybu. Obvykle lidé po lekcích zažívají pocity lehkosti, větší vzpřímenosti a pohyblivosti. Lekce probíhají většinou v leže na podložkách.  

(citace z www.feldenkrais.cz, www.feldenkraisovametoda.cz)

SEMINÁŘE PRO DOSPĚLÉ

 

Feldenkraisova® metoda a děti
 

Feldenkraisova® metoda nabízí dětem možnost všestranného rozvoje. Skrze pohybové prožitky totiž pozitivně ovlivňuje jejich motorický, smyslový, kognitivní a emociální vývoj a zároveň u nich podporuje vztah k učení se novým věcem.

Dětské skupinové lekce Feldenkraisovy® metody

Základem skupinových lekcí pro děti je bezpečné, kreativní a hravé prostředí, ve kterém s dětmi objevujeme skrze harmonický a vědomý pohyb potenciál každého z nich.

 

Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávaná především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci pohybu. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, špatných pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových fyzických i psychických.

 

Indikace:

 • zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilita, lepší koordinaci a lehkost pohybu, vitalita

 • redukce či úplná ztráta bolesti, tenzí, špatných fyzických, psychických, emociálních stereotypů

 • rozvoj a růst osobnosti prostřednictvím sebepoznání pohybem, prohloubení vnitřního cítění
  porozumění, jak se učit efektivně a s radostí v jakékoli oblasti našeho života 

  

SEMINÁŘE PRO DĚTI

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Feldenkraisova metoda pro děti - VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

Lekce jsou určeny pro děti, které chtějí/potřebují:

 

 

 • vyvážit nadměrné zatížení, jemuž jsou vystavovány v rámci sportovních, tanečních či hudebních aktivit

 • rozvíjet pohybový aparát v oblasti jemné a hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace a prostorové orientace

 • podpořit v oblasti komunikace, řeči, koncentrace, učení, emocionálního vývoje či  sebeuvědomění 

 • objevit vlastní potenciál a neomezené možnosti skrze pohyb a to v přátelském a přirozeném prostředí 

POZOR!    Některé pojišťovny poskytují plnou nebo částečnou úhradu semináře!!! 

 

O lektorce…

 

Bc. Eliška Nejdlová je mezinárodně akreditovaná lektorka skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody, studentka aplikovaných pohybových aktivit pro dospělé a děti se specifickými potřebami a lektorka jógy smíchu. Její velkou láskou jsou hory, cestování a práce s dětmi a dospělými různého věku.

O lekcích…

 

Základem skupinových lekcí pro děti je bezpečné, kreativní a hravé prostředí, ve kterém s dětmi objevujeme skrze harmonický a vědomý pohyb potenciál každého z nich. Děti tyto lekce milují především proto, že jim pomáhají vnímat sebe sama úplně jiným způsobem, než jsou zvyklé. Já tyto lekce miluji proto, že mi v nich děti ukazují, jak spontánní, radostný a harmonický může být pohyb, prožitek, život.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LEKCE PRO DĚTI

Dětské skupinové lekce Feldenkraisovy® metody

Základem skupinových lekcí pro děti je bezpečné, kreativní a hravé prostředí, ve kterém s dětmi objevujeme skrze harmonický a vědomý pohyb potenciál každého z nich.

 

 • lekce jsou pro děti ve věku 7-11 let

 • cena za jednu lekci je 160 Kč

 • v úterý bude lekce od 14:45 do 15:45

 • ve středu bude lekce od 15:00 do 16:00

 

Adresa studia Grainspace: Rašínovo nábřeží 26, 128 00 Praha 2

 

Lekce vede  Bc.Eliška Nejdlová, mezinárodně akreditovaná lektorka skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody a studentka aplikovaných pohybových aktivit pro dospělé a děti se specifickými potřebami.

 

Kontaktní e-mail: eliskanejdlova@seznam.cz

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now